ឯកសណ្ឋាន

សាលាមានគោលការណ៍ដែលតម្រូវឱ្យ​សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ពាក់ឯកសណ្ឋានសាលានៅពេលចូលរៀន ឬនៅពេលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំដោយសាលាក្រៅម៉ោងសិក្សាធម្មតា។ សម្រាប់​​ AISPP ឯកសណ្ឋានគឺជាអត្តសញ្ញាណសំខាន់របស់សាលា​​ និងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃសហគមន៍របស់យើង។ ពួកយើងជឿជាក់ថា ឯកសណ្ឋានបង្កើតនូវអារម្មណ៍នៃការរួបរួមសាមគ្គី និងភាពជាកម្មសិទ្ធិ ហើយសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងអស់នឹងពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេដោយមានមោទនភាព។

ឯកសណ្ឋានរបស់ AISPP ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងធានាបាននូវផាសុកភាពរបស់សិស្ស។ ឯកសណ្ឋានអាចរកទិញបាននៅកន្លែងលក់ឯកសណ្ឋាន ដែលបើកពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង 7:30 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច។

ឯកសណ្ឋានសិស្ស EY (EY2, EY3 & EY4)

អាវប៉ូឡូ ELC សម្រាប់ទាំង២ភេទ (ខ្សែពណ៌លឿង)

ទំហំ៖ 2,4,6,8

សំពត់កីឡា ELC

ទំហំ៖ 2,4,6,8,10

ខោកីឡាខ្លី ELC

ទំហំ៖ 2,4,6,8

ឯកសណ្ឋាននិស្សិត PYP (ថ្នាក់មូលដ្ឋាន - ថ្នាក់ទី ៥)

រ៉ូបរដូវក្តៅសិស្សស្រី PYP

ទំហំ៖ 2,4,6,8,10,11,12,14,16,18

អាវដៃខ្លី PYP

ទំហំ៖ 4,6,8,10,12,14

ខោសិស្សប្រុស​ PYP

ទំហំ៖ 2,4,6,8,10,11,12

ឯកសណ្ឋានសិស្ស MYP (ថ្នាក់ទី 6 ដល់ថ្នាក់ទី 10)

អាវដៃខ្លីសិស្សស្រី MYP

ទំហំ៖ តូច មធ្យម ទំហំធំ XL, 2XL, 3XL

អាវដៃខ្លីសិស្សប្រុស MYP

ទំហំ៖ តូច មធ្យម ទំហំធំ មនុស្សពេញវ័យ

សំពត់ពេលថ្ងៃសិស្សស្រី​ MYP

ទំហំ៖ 2,4,6,8,10,12,14
ទំហំធំ: 10A,12A,14A,16A,18A,20A,22A

ខោខ្លីសិស្សប្រុស​​ MYP

ទំហំ៖ 8,10,12,14,16,82,87,92,102,107

ឯកសណ្ឋាននិស្សិត DP (ថ្នាក់ទី១១ និងថ្នាក់ទី១២)

អាវដៃខ្លីសិស្សស្រី DP

ទំហំ៖ តូច មធ្យម ទំហំធំ XL, 2XL, 3XL

អាវយឺតដៃខ្លីសិស្សប្រុស DB

ទំហំ៖ តូច មធ្យម ទំហំធំ មនុស្សពេញវ័យ

សំពត់ពេលថ្ងៃសិស្សស្រី​ DP

ទំហំ៖ 2,4,6,8,10,12,14
ទំហំ: 10A,12A,14A,16A,18A,20A,22A

ខោខ្លីសិស្សប្រុស​​​ DB

ទំហំ៖ 8,10,12,14,16,82,87,92,102,107

ឯកសណ្ឋាន PE (សម្រាប់សិស្ស PYP និង MYP)

អាវកីឡា PE

ទំហំ៖ XS, S, M, L, XL, 2XL

ខោកីឡាPEខ្លី

ទំហំ៖
– ទំហំយុវវ័យ៖ XS (6-8 ឆ្នាំ & 7-8 ឆ្នាំ), M (10-12 ឆ្នាំ), L (12-13 ឆ្នាំ)
– ទំហំបុរស៖ S,M,L,XL

ឯកសណ្ឋានហែលទឹក

ឈុតហែលទឹកក្មេងស្រី

ទំហំ៖ 28,30,32,34,36,38,40,42,44

ឈុតហែលទឹកក្មេងប្រុស

ទំហំ៖ 28,30,32,34,36,38,40,42,44

អាវកីឡា និងខោយឺត

អាវកីឡាសម្រាប់ទាំង២ភេទ

ទំហំ៖
– ទំហំយុវវ័យ៖ 4,6,8,10,12,14,16
– ទំហំមនុស្សពេញវ័យ: S,M,L,XL,2XL

ខោយឺតសម្រាប់ទាំង២ភេទ

ទំហំ៖
– ទំហំយុវវ័យ៖ 4,6,8,10,12,14,16
– ទំហំមនុស្សពេញវ័យ: S,M,L,XL,2XL

House Colours

នៅពេលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ AISPP (ថ្នាក់មូលដ្ឋាន​ ដល់ថ្នាក់ទី 12) សិស្សម្នាក់ៗចូលក្នុងក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមទាំង៤នៃ School Houses របស់សាលា​ រួមមាន សត្វកង់គូរូ (ពណ៌ក្រហម) សត្វត្រីឆ្លាម​ (ពណ៌ខៀវ) សត្វអេមូ (ពណ៌លឿង) និង សត្វក្រពើ (ពណ៌បៃតង)។ អាវសាលាត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយមិនគិតថ្លៃ ហើយក្រោយមកអាវទាំងនោះអាចរកទិញបាននៅកន្លែងលក់ឯកសណ្ឋាន។